HYBRIDITYÖN JOHTAMINEN

Organisaatiot ovat palaamassa lähityöhön samalla kun myös etätyö säilyy merkittävänä osana työn tekemistä. Muutos saattaa monille olla henkisesti suurempi kuin etätyöhön siirtyminen 1,5v sitten. Hybridityö kannattaa suunnitella yhdessä niin, että se toimii niin työnantajalle kuin työntekijällekin ja mahdollistaa mahdollisimman hyvin yhteisten tavoitteiden saavuttamisen.

Siirtyminen toimistolle omasta kotikonttorista esimerkiksi avokonttoriin saattaa olla työntekijälle jopa pelottavaa koronapandemian vuoksi kun tietoa kollegoiden terveydentilasta ja rokotuksesta ei ole. Se saatetaan tulkita myös epäluottamukseksi. ”Miksi en saa enää tehdä töitä etänä kuten tähän asti?” Onkin tärkeää keskustella, miltä palaaminen toimistolle tuntuu, miten se tehdään turvallisesti ja miksi toimistolla työskentely muiden kanssa on työn kannalta tärkeää.

Muista ottaa mukaan keskusteluun myös etänä olevat

Hybridityön johtamisessa, erityisesti vuorovaikutuksen ja viestinnän näkökulmasta, haasteellista on se, että osa työntekijöistä on läsnä, osa etänä, mutta molemmat ryhmät tulee tavoittaa ja saattaa vuorovaikutukseen niin hybridipalavereissa kuin työssä muutoinkin. Keskusteluista ja yhteistyöstä ei tulisi unohtaa etänä olevia, palavereissakaan. Tämä vaatii aktiivista johtamista, yhteyden ottamista ja keskustelua niin tiimitasolla kuin myös kahden kesken. 

On myös hyvä muistuttaa yhteisistä arvoista, tavoitteista ja johdon tahtotilasta. Osin tai kokonaan etänä ja itseohjautuvassa työssä onnistumiset ja muutosten positiiviset vaikutukset jäävät helposti muun viestinnän jalkoihin. Myös niitä kannattaa nostaa esille. Ja aina välillä kysyä, mitä muille kuuluu.

Luonnollisesti on tärkeää myös varmistaa, että organisaatio tarjoaa hybridityöhön riittävät yhteydet ja ohjelmat sekä koulutusta niiden käyttämiseen.

Suunta eteenpäin, ei ”vanhaan normaaliin”

Takaisin vanhaan “normaaliin” ei kannata pyrkiä. Sitä ei enää ole. Yhteisellä suunnittelulla luodaan paremmin tässä ja tulevassa ajassa toimivia, joustavia käytäntöjä, joilla ollaan valmiita ottamaan vastaan myös tulevat muutokset. Yhtenä osana uutta normaalia kannattaa tarkistaa kokouskäytäntö ja siirtyä tiiviistä palaveriputkista hieman harvempiin, huokoisempiin ja hyvällä valmistelulla aikaansaatuihin hyödyllisempiin kokouksiin.

Top 3 -lista:

1. Luokaa yhdessä toimivat pelisäännöt lähi- ja etätyöhön, jotka mahdollistavat turvallisen, yksilöllisen ja työn edellyttämän tekemisen, niin itsenäisen työn kuin myös yhteistyön sekä toimistolla että etäyhteyksillä, mielekkäin yhteydenottotavoin. Arvioikaa yhdessä ja jos jokin ei toimi, kehittäkää sitä toimivammaksi.

2. Luokaa yhdessä palavereihin säännöt alkaen kokouskutsuista, jossa kokouksen tavoite ja agenda on selkeä ja kutsuttaviksi valikoituvat ne, joiden on perusteltu syy osallistua. Jakakaa kalenterit ja kunnioittakaa varauksia. Ei ole järkeä osallistua moneen kokoukseen yhtä aikaa.

3. Varmistakaa aikaa myös oman työn kehittämiselle sekä omasta jaksamisesta huolehtimiselle. Samalla näytät hyvää esimerkkiä muille. Työviestit kannattaa lähettää vasta aamulla.